Veřejné vyhlášky a nařízení

Zveřejněno od Zveřejněno do Název Přiložené soubory Zodpovědná osoba
05.05.2021 08.06.2021 Dražební vyhláška

atc5919411733167406452.pdf [PDF, 2,54MB]

Kamila Čelovská
27.04.2021 13.05.2021 Oznámení zahájení územního řízení - přípojka optického kabelu (CETIN a.s.)

atc2462206031159372193.pdf [PDF, 130,04KB]

atc5439132439382153168.pdf [PDF, 401,66KB]

Kamila Čelovská
23.04.2021 27.05.2021 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021

atc3059457384962379462.pdf [PDF, 84,35KB]

Kamila Čelovská
15.02.2021 02.03.2021 Územní rozhodnutí "rVDSL Dolní Studénky (Šumperk)-OK"

atc4865602695660120643.pdf [PDF, 898,19KB]

atc4000957941788766216.pdf [PDF, 555,72KB]

Kamila Čelovská
08.02.2021 23.02.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - EMONTAS

atc2803376495901586634.pdf [PDF, 1,49MB]

atc6275194199019997340.pdf [PDF, 203,84KB]

Kamila Čelovská
21.01.2021 08.02.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - ŠPVS

atc489415816013805192.pdf [PDF, 1,2MB]

atc6810853888172837212.pdf [PDF, 7,68MB]

Kamila Čelovská
21.01.2021 08.02.2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Správa silnic - přechodná úprava provozu

atc6218750223009733747.pdf [PDF, 211,89KB]

atc7881746928089537460.pdf [PDF, 4,43MB]

Kamila Čelovská
16.12.2020 04.01.2021 Oznámení o zahájení řízení - rVDSL Dolní Studénky

atc7507412157016037883.pdf [PDF, 322,97KB]

Kamila Čelovská
01.12.2020 16.12.2020 Stavební povolení (navazující řízení) obchvat Bludov

dl-1144955580699050044.pdf [PDF, 563,8KB]

Kamila Čelovská
11.11.2020 26.11.2020 Stavební povolení I/44 Bludov - obchvat

dl-1152574161186489176.pdf [PDF, 324,15KB]

Kamila Čelovská
23.09.2020 09.10.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

dl-681364258036907948.pdf [PDF, 203,15KB]

Kamila Čelovská
13.08.2020 13.09.2020 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - I/44 Bludov - obchvat

dl-6443413866288776511.pdf [PDF, 328,37KB]

Kamila Čelovská
10.08.2020 10.09.2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení - I/44 Bludov - obchvat

atc8389041779283485564.pdf [PDF, 271,1KB]

Kamila Čelovská
29.07.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy- změna okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů

dl-666008635262637802.pdf [PDF, 250,41KB]

Kamila Čelovská
09.07.2020 27.07.2020 Rozhodnutí stavební povolení 1/44 obchvat Bludov

stavebni-povoleni.pdf [PDF, 678,65KB]

Kamila Čelovská
13.05.2020 29.05.2020 Veřejná vyhláška - doručení veřejnou vyhláškou

atc1886580674006053373.pdf [PDF, 229,61KB]

Kamila Čelovská
13.05.2020 13.06.2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení //44 Bludov - obchvat

dl-8363576967005037008.pdf [PDF, 447,32KB]

Kamila Čelovská
06.05.2020 22.05.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

atc1754489633290653543.pdf [PDF, 204,83KB]

atc213748068835268511.pdf [PDF, 2MB]

Kamila Čelovská
21.04.2020 28.05.2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam

dl-4779742306852982873.pdf [PDF, 80,07KB]

Kamila Čelovská
07.04.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon

atc2943753349379967513.pdf [PDF, 289,79KB]

Kamila Čelovská
20.03.2020 07.04.2020 Veřejná vyhláška č. 1/2020 - Územní plán Dolní Studénky

verejna-vyhlaska-uzemni-plan-1-2020.pdf [PDF, 227,79KB]

Kamila Čelovská
11.03.2020 27.03.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

dl-1634837368898912035.pdf [PDF, 1,25MB]

dl-1495066824527530788.pdf [PDF, 204,7KB]

Kamila Čelovská
17.02.2020 04.03.2020 Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy - STRABAG - přechodná úprava provozu na pozemních komunkacích

dl-6998104386878071381.pdf [PDF, 204,61KB]

dl-6998104386878071381.pdf [PDF, 204,61KB]

Kamila Čelovská
29.01.2020 14.02.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - ŠPVS a.s.

dl-6798003131117120851.pdf [PDF, 1022,47KB]

dl-2170719961230167708.pdf [PDF, 7,63MB]

Kamila Čelovská
22.01.2020 07.02.2020 MěÚ Šumperk - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Dolní Studénky

ud.pdf [PDF, 230,22KB]

dl-1758240115860362366.pdf [PDF, 2,79MB]

Kamila Čelovská
09.01.2020 27.01.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu a pozemních komunikacích - Správa silnic Olomouckého kraje

atc7164763080607521611.pdf [PDF, 182,18KB]

atc4804632894081292113.pdf [PDF, 4,46MB]

Kamila Čelovská
16.12.2019 02.01.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu

vv.pdf [PDF, 174,72KB]

schema.pdf [PDF, 957,92KB]

Kamila Čelovská
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (mění se a doplňuje opatření obecné povahy týkající se lesního zákona)

dl-4440450849586093170.pdf [PDF, 232,8KB]

dl-6908794361581807820.pdf [PDF, 666,25KB]

Kamila Čelovská
11.11.2019 29.11.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o opatření obecné povahy - aktualizace č. 2- územní rozvoj

dl-595329089621187177.pdf [PDF, 218,84KB]

Kamila Čelovská
23.10.2019 08.11.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek

atc5358799033899978284.pdf [PDF, 189,5KB]

atc482256951859491093.pdf [PDF, 1,17MB]

Kamila Čelovská
17.09.2019 24.10.2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

drazba-24_10_2019.pdf [PDF, 174,83KB]

Kamila Čelovská
04.09.2019 20.09.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - rekonstrukce komunikace

dl-8287866839077997513.pdf [PDF, 197,1KB]

dl-8357213321029672308.pdf [PDF, 1,16MB]

Kamila Čelovská
03.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo Zemědělství

dl-851292805813657646.pdf [PDF, 220,56KB]

dl-797610604507753927.pdf [PDF, 595,52KB]

Kamila Čelovská
21.08.2019 06.09.2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Bludov (k.ú. Bludov

dl-5780625184845534003.pdf [PDF, 320,41KB]

Kamila Čelovská
31.07.2019 16.08.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místních komunikacích

dl-4899794622512908807.pdf [PDF, 1MB]

dl-4850814556831728317.pdf [PDF, 7,61MB]

Kamila Čelovská
30.07.2019 24.09.2019 Dražební vyhláška

dl-2819525603263719023.pdf [PDF, 311,12KB]

Kamila Čelovská
23.07.2019 30.11.2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

verejna-vyhlaska-prechodna-uprava-provozu-na-pozemnich-komunikacich. [, 879,97KB]

-
13.02.2019 28.03.2018 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

veejn_draba.pdf [PDF, 190,65KB]

Kamila Čelovská
16.01.2017 16.01.2018 Strategie rozvoje Obce Dolní Studénky na roky 2016 - 2030

strategie_d_studenky_final.pdf [PDF, 1,83MB]

-
16.01.2017 16.01.2018 Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Studénky

d_veejnho_pohebit-1.pdf [PDF, 3,85MB]

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
16.01.2017 16.01.2018 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

sazebnk_hrad-1.pdf [PDF, 520,79KB]

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
16.01.2017 16.01.2018 MěÚ Šumperk - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Sudkov

up_sudkov.pdf [PDF, 259,58KB]

-
16.01.2017 16.01.2018 MěÚ Šumperk - Rozhodnutí o nakládání s podzemními vodami

roz.pdf [PDF, 281,75KB]

-
16.01.2017 16.01.2018 Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba

draebn_vyhlka_-_pechanec.pdf [PDF, 313,67KB]

Kristýna Grätschová
16.01.2017 16.01.2018 Ceník inzerce v Dolnostudénském zpravodaji

cenk_inzerce.doc [DOC, 20,5KB]

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.