Veřejné vyhlášky a nařízení

Zveřejněno od Zveřejněno do Název Přiložené soubory Zodpovědná osoba
13.05.2020 29.05.2020 Veřejná vyhláška - doručení veřejnou vyhláškou

atc1886580674006053373.pdf [PDF, 229,61KB]

Kamila Čelovská
13.05.2020 13.06.2020 Oznámení o zahájení stavebního řízení //44 Bludov - obchvat

dl-8363576967005037008.pdf [PDF, 447,32KB]

Kamila Čelovská
06.05.2020 22.05.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

atc1754489633290653543.pdf [PDF, 204,83KB]

atc213748068835268511.pdf [PDF, 2MB]

Kamila Čelovská
21.04.2020 28.05.2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam

dl-4779742306852982873.pdf [PDF, 80,07KB]

Kamila Čelovská
07.04.2020 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - lesní zákon

atc2943753349379967513.pdf [PDF, 289,79KB]

Kamila Čelovská
20.03.2020 07.04.2020 Veřejná vyhláška č. 1/2020 - Územní plán Dolní Studénky

verejna-vyhlaska-uzemni-plan-1-2020.pdf [PDF, 227,79KB]

Kamila Čelovská
11.03.2020 27.03.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

dl-1634837368898912035.pdf [PDF, 1,25MB]

dl-1495066824527530788.pdf [PDF, 204,7KB]

Kamila Čelovská
17.02.2020 04.03.2020 Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy - STRABAG - přechodná úprava provozu na pozemních komunkacích

dl-6998104386878071381.pdf [PDF, 204,61KB]

dl-6998104386878071381.pdf [PDF, 204,61KB]

Kamila Čelovská
29.01.2020 14.02.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - ŠPVS a.s.

dl-6798003131117120851.pdf [PDF, 1022,47KB]

dl-2170719961230167708.pdf [PDF, 7,63MB]

Kamila Čelovská
22.01.2020 07.02.2020 MěÚ Šumperk - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Dolní Studénky

ud.pdf [PDF, 230,22KB]

dl-1758240115860362366.pdf [PDF, 2,79MB]

Kamila Čelovská
09.01.2020 27.01.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu a pozemních komunikacích - Správa silnic Olomouckého kraje

atc7164763080607521611.pdf [PDF, 182,18KB]

atc4804632894081292113.pdf [PDF, 4,46MB]

Kamila Čelovská
16.12.2019 02.01.2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu

vv.pdf [PDF, 174,72KB]

schema.pdf [PDF, 957,92KB]

Kamila Čelovská
10.12.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (mění se a doplňuje opatření obecné povahy týkající se lesního zákona)

dl-4440450849586093170.pdf [PDF, 232,8KB]

dl-6908794361581807820.pdf [PDF, 666,25KB]

Kamila Čelovská
11.11.2019 29.11.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o opatření obecné povahy - aktualizace č. 2- územní rozvoj

dl-595329089621187177.pdf [PDF, 218,84KB]

Kamila Čelovská
23.10.2019 08.11.2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek

atc5358799033899978284.pdf [PDF, 189,5KB]

atc482256951859491093.pdf [PDF, 1,17MB]

Kamila Čelovská
17.09.2019 24.10.2019 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

drazba-24_10_2019.pdf [PDF, 174,83KB]

Kamila Čelovská
04.09.2019 20.09.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - rekonstrukce komunikace

dl-8287866839077997513.pdf [PDF, 197,1KB]

dl-8357213321029672308.pdf [PDF, 1,16MB]

Kamila Čelovská
03.09.2019 31.12.2022 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo Zemědělství

dl-851292805813657646.pdf [PDF, 220,56KB]

dl-797610604507753927.pdf [PDF, 595,52KB]

Kamila Čelovská
21.08.2019 06.09.2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Bludov (k.ú. Bludov

dl-5780625184845534003.pdf [PDF, 320,41KB]

Kamila Čelovská
31.07.2019 16.08.2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na místních komunikacích

dl-4899794622512908807.pdf [PDF, 1MB]

dl-4850814556831728317.pdf [PDF, 7,61MB]

Kamila Čelovská
30.07.2019 24.09.2019 Dražební vyhláška

dl-2819525603263719023.pdf [PDF, 311,12KB]

Kamila Čelovská
23.07.2019 30.11.2019 Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

verejna-vyhlaska-prechodna-uprava-provozu-na-pozemnich-komunikacich. [, 879,97KB]

-
13.02.2019 28.03.2018 Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

veejn_draba.pdf [PDF, 190,65KB]

Kamila Čelovská
16.01.2017 16.01.2018 Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

sazebnk_hrad-1.pdf [PDF, 520,79KB]

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
16.01.2017 16.01.2018 Strategie rozvoje Obce Dolní Studénky na roky 2016 - 2030

strategie_d_studenky_final.pdf [PDF, 1,83MB]

-
16.01.2017 16.01.2018 Řád veřejného pohřebiště obce Dolní Studénky

d_veejnho_pohebit-1.pdf [PDF, 3,85MB]

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.
16.01.2017 16.01.2018 MěÚ Šumperk - Rozhodnutí o nakládání s podzemními vodami

roz.pdf [PDF, 281,75KB]

-
16.01.2017 16.01.2018 Usnesení - dražební vyhláška - elektronická dražba

draebn_vyhlka_-_pechanec.pdf [PDF, 313,67KB]

Kristýna Grätschová
16.01.2017 16.01.2018 MěÚ Šumperk - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Sudkov

up_sudkov.pdf [PDF, 259,58KB]

-
16.01.2017 16.01.2018 Ceník inzerce v Dolnostudénském zpravodaji

cenk_inzerce.doc [DOC, 20,5KB]

Ing. Radim Sršeň, Ph.D.