Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Publikováno od:

13.01.2022

Publikováno do:

31.01.2022

Zodpovědná osoba:

Martina Remešová