Organizační struktura a samospráva

Orgány obce

 • STAROSTA: Ing. Radim Sršeň, Ph.D. - funkce neuvolněná
 • MÍSTOSTAROSTA: Michal Strnad - funkce uvolněná

Zastupitelstvo obce

Členové ZO

 • Věra Kranichová
 • MUDr. Helena Musílková
 • Mgr. Ing. Marie Jílková
 • Ing. Vítězslav Plhák
 • Martin Rutar
 • Mgr. Vlasta Sršňová
 • Miroslava Poláchová
 • Ing. Zdeňka Mihulková
 • Jiří Mihulka
 • JUDr. Milan Churavý

Výbory ZO

Finanční výbor:

 • Martin Rutar - předseda
 • Ing. Naděžda Řeháková
 • Ing. Matěj Nevrlý


Kontrolní výbor:

 • JUDr. Milan Churavý - předseda
 • Věra Kranichová
 • Ing. Vítězslav Plhák

Rada obce

Členové RO

 • Ing. Radim Sršeň, Ph.D. - starosta obce, funkce neuvolněná
 • Michal Strnad - místostarosta obce, funkce uvolněná
 • Mgr. Jakub Dolníček
 • Bc. Olga Nevrlá
 • Mgr. Jiří Jančík

Komise RO

Sociální komise:

Předseda: Mgr. Vlasta Sršňová

Členové:

 • Jiřina Valentová
 • MUDr. Helena Musílková
 • Mgr. Jiří Jančík

Stavební komise:

Předseda: Vladimír Dolníček

Členové:

 • František Dolníček
 • Ing. Mirka Šperlichová

Komise pro místní části:

Předseda: Mgr. Ing. Marie Jílková

Členové:

 • Bc. Olga Nevrlá
 • Ing. Tomáš Hauzner
 • Jiří Schon
 • Ondřej Grulich

Kulturní, školská a sportovní komise:

Předseda: Ing. Zdeňka Mihulková

Členové:

 • Miroslava Poláchová
 • Mgr. Jakub Dolníček
 • Radim Ženožička
 • Jiří Mihulka
 • Tomáš Hudos