Organizační struktura a samospráva

Orgány obce

 • STAROSTA: Ing. Radim Sršeň, Ph.D. - funkce neuvolněná
 • MÍSTOSTAROSTA: Michal Strnad - funkce uvolněná

Zastupitelstvo obce

Členové ZO

 • Věra Kranichová
 • MUDr. Helena Musílková
 • Bc. Olga Nevrlá
 • Ing. Naděžda Řeháková
 • Martin Rutar
 • Mgr. Vlasta Sršňová
 • Petr Strnad
 • Jiřina Valentová
 • MUDr. Tomáš Vilhelm
 • Radim Ženožička

Výbory ZO

Finanční výbor:

 • Martin Rutar - předseda
 • Ing. Naděžda Řeháková
 • Petr Strnad


Kontrolní výbor:

 • Bc. Olga Nevrlá - předsedkyně
 • Věra Kranichová
 • Ing. Vítězslav Plhák

Rada obce

Členové RO

 • Ing. Radim Sršeň, Ph.D. - starosta obce, funkce neuvolněná
 • Michal Strnad - místostarosta obce, funkce uvolněná
 • Mgr. Jakub Dolníček
 • Vladimír Dolníček
 • JUDr. Milan Churavý

Komise RO

Sociální, kulturní, školská a sportovní komise:

Předseda: Mgr. Vlasta Sršňová

Členové:

 • Ing. Zdeňka Mihulková
 • MUDr. Helena Musílková
 • Mgr. Jakub Dolníček
 • Radim Ženožička
 • Jiří Jančík
 • Jiří Mihulka

Komise stavební:

Předseda: Vladimír Dolníček

Členové:

 • František Dolníček
 • Ing. Pavel Krobot
 • Marie Jílková

Komise pro místní části

Předseda: Jiřina Valentová

Členové:

 • MUDr. Tomáš Vilhelm
 • Ing. Miroslava Šperlichová