Poplatky

Poplatek za psa

  • 150,-- Kč / 1 pes v domácnosti
  • 200,-- Kč / každý další pes v domácnosti

Splatnost poplatku do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

Číslo účtu: 103187365/0300
VS: občané z Dolních Studének 1341 + Vaše č. p.
VS: občané z Králce a Třemešku 13415 + Vaše č.p.
Do poznámky uveďte jméno plátce.

Formulář k ohlášení psa

Poplatek za TKO – rekreační objekt v obci

  • 500,-- Kč / rekreační objekt v obci / rok
  • 500,-- Kč/ stavba pro individuální rekreaci – zahrádkářská chata / rok


Splatnost poplatku do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Poplatek za TKO

  • 500,-- Kč / osoba / rok.
  • 250,-- Kč / student / rok - jen po předložení potvrzení o studiu do 30. 9. příslušného kalendářního roku, v opačném případě nárok na slevu zaniká

(Studenti, kteří jsou ubytovaní na internátu nebo na koleji.)

Splatnost poplatku do 30. 9. příslušného kalendářního roku.

Číslo účtu: 103187365/0300
VS: občané z Dolních Studének 1340 + Vaše č.p.
VS: občané z Králce a Třemešku 13405 + Vaše č.p.
Pokud platíte za více osob, jste povinni označit osoby, za které poplatek hradíte.

Vodné a stočné - zálohy a vyúčtování

Pouze pro občany na Třemešku v části obce pod hlavní cestou.

Vyúčtování vodného a stočného je prováděno v měsíci říjen - listopad příslušného kalendářního roku.
Výši zálohy lze zvolit dle vlastního uvážení.

Pokyny pro platbu zálohy či vyúčtování vodného a stočného:

Číslo účtu : 103187365/0300
VS stočné: 23215 + Vaše č. p.
VS vodné: 23105 + Vaše č. p.
Do poznámky uveďte jméno plátce.

Dne 19. 12. 2019 ZO schválilo cenu:

  • vodného 25,--Kč / m3, vč. DPH,
  • stočného: 30,--Kč / m3, vč. DPH.