Odpadové hospodářství

Termíny svozu odpadů

Svozy TKO: mimořádný svoz 5. 1. 2021, dále od 12. 1. 2021 každý sudý týden v úterý

Svozy BIO: od 6. 4. 2021 každý týden v úterý do 9. 11. 2021 (po zbytek roku je možno bio odpad vhazovat do kontejneru u vakuové stanice)

Svozy tetrapaků: 11. 2. 2021, 13. 5. 2021, 12. 8. 2021, 11. 11. 2021

Časové rozmezí svozových hodin připadá na dobu od 6:00 do 20:00 hod., nelze se tedy spoléhat na obvyklou dobu svozu.

Svoz nebezpečných odpadů: termín bude zveřejněn.

Informace k biopopelnicím