Odpadové hospodářství

Termíny svozu odpadů

Svozy TKO: od 7. 1. 2020 a poté každý sudý týden v úterý

Svozy BIO: od 7. 4. 2020 každý týden v úterý do 10. 11. 2020 (po zbytek roku je možno bio odpad vhazovat do kontejneru u vakuové stanice)

Svozy tetrapaků: 13. 2. 2020, 14. 5. 2020, 13. 8. 2020, 12. 11. 2020

Časové rozmezí svozových hodin připadá na dobu od 6:00 do 20:00 hod., nelze se tedy spoléhat na obvyklou dobu svozu.

Svoz nebezpečných odpadů: 24. 10. 2020 (časový harmonogram bude upřesněn).

Informace k biopopelnicím