Odpadové hospodářství

Termíny svozu odpadů

Svozy TKO: od 10.1.2023 každý sudý týden v úterý

Svozy BIO: od 4.4.2023 každý týden v úterý až do 14.11.2023 včetně (po zbytek roku je možno bio odpad vhazovat do kontejneru u vakuové stanice)

Svozy tetrapaků: 9.2.2023, 11.5.2023, 10.8.2023, 9.11.2023

Časové rozmezí svozových hodin připadá na dobu od 6:00 do 20:00 hod., nelze se tedy spoléhat na obvyklou dobu svozu.

Svoz nebezpečných odpadů: termín bude zveřejněn.

Informace k biopopelnicím