Vodovod a kanalizace

Vodné a stočné 2019 - pouze pro občany na Třemešku pod hlavní cestou

Vodné a stočné - zálohy a vyúčtování
Pouze pro občany na Třemešku v části obce pod hlavní cestou.

Vyúčtování vodného a stočného je prováděno v měsíci říjen - listopad příslušného kalendářního roku.
Výši zálohy lze zvolit dle vlastního uvážení.

Pokyny pro platbu zálohy či vyúčtování vodného a stočného:
Číslo účtu : 103187365/0300
VS stočné: 23215 + Vaše č. p.
VS vodné: 23105 + Vaše č. p.
Do poznámky uveďte jméno plátce.

Dne 19. 12. 2019 ZO schválilo cenu:

  • vodného 25,--Kč / m3, vč. DPH,
  • stočného: 30,--Kč / m3, vč. DPH.