Vodovod a kanalizace

Vodné a stočné 2019 - pouze pro občany na Třemešku pod hlavní cestou

Vodné a stočné - zálohy a vyúčtování

Pouze pro občany na Třemešku v části obce pod hlavní cestou.

Vyúčtování vodného a stočného je prováděno v měsíci lednu za předcházející kalendářní rok.
Výši zálohy lze zvolit dle vlastního uvážení.

Pokyny pro platbu zálohy či vyúčtování vodného a stočného:

Číslo účtu : 103187365/0300
VS stočné: 23215 + Vaše č. p.
VS vodné: 23105 + Vaše č. p.
Do poznámky uveďte jméno plátce.

Dne 14.12.2021 ZO schválilo cenu:

  • vodného 29,--Kč / m3, vč. DPH,
  • stočného: 37,--Kč / m3, vč. DPH.