Současnost

Novodobá historie

Obec v letech 2002 - 2006

V obci Dolní Studénky byly dokončeny práce související s vybudováním potřebných inženýrských sítí tj. rekonstrukce vodovodu, obec byla plynofikována a vybudována vakuová kanalizace. Tyto práce probíhaly v letech 1990 – 2002. Od roku 2002 následovaly nutné opravy místních komunikací, které neměly nikdy kvalitní povrch a po několika rozkopání byly ve velmi špatném stavu.Proto jsme jako prioritu v posledních letech zvolili právě opravu komunikací.

Ty probíhaly v čtyřech etapách:

 • I. etapa
  • řadovka + ulice Králec – k Habeši až po napojení na hlavní komunikaci
 • II. etapa
  • hlavní ulice v Králci + odbočující komunikace v horní části Králce
  • ulice „za humny“
  • vybudování nové ulice + osvětlení na spojce Třemešek - Plechy
 • III. etapa
  • dolní konec – od otočky směrem k řece
  • obě odbočující komunikace za kostelem
 • IV. etapa
  • čtyři ulice v tzv. části Korea

Současně s opravou komunikace v části řadovka bylo rekonstruováno osvětlení, které bylo špatné a nefunkční. Dále byla provedena oprava chodníků v hlavní části obce – od obchodu po otočku u kostela a další od obecního úřadu kolem MŠ po křižovatku na Králec, kde doposud chodník nebyl. Tím byly vybudovány chodníky v hlavní části obce po obou stranách.

Byl dokončen a proběhla kolaudace kulturního areálu, kde probíhá mnoho akcí obce a společenských organizací, které se těší návštěvnosti občanů obce i širokého regionu. V současné době zde probíhají drobné úpravy směřující ke zlepšení zdejšího prostředí, bylo vybudováno lepší osvětlení a posílena elektroinstalace, zvětšen taneční parket a upraveny prostory pod podiem.

Došlo k opravám střech budov, které jsou v majetku obce. Byla vyměněna střešní krytina a zhotoveny nové okapy a svody na budově Mateřské školy v Králci a na budově Hasičské zbrojnice.

Za finanční výpomoci obce bylo v sokolovně vybudováno plynové vytápění a v roce 2006 došlo k rekonstrukci podlah a ke zvětšení sálu tělocvičny.

Do místní knihovny byl instalován počítač s internetem pro občany. Pro čtenáře MK je užívání internetu zdarma, pro ostatní občany za symbolický poplatek.

Byla zahájena poměrně velká výstavba rodinných domků na pozemcích v soukromém vlastnictví, obec se zde podílí částečně na vybudování inženýrských sítí, hlavně kanalizace, osvětlení, rozhlasu a v budoucnu na vybudování asfaltového povrchu u nových komunikací.

Jedná se hlavně o tři lokality:

 • lokalita Králec – nová ulice
 • lokalita proluka Králec
 • lokalita proluka Dolní Studénky

Podařilo se dotáhnout ke zdárnému konci zpracování návrhu konceptu územního plánu, který v naší obci velmi chyběl a brzdil rozvoj obce.

Snahou obce je také péče a organizace společenského vyžití občanů. Toto se daří velmi dobře a to hlavně díky sokolům a hasičům. Během roku probíhají vesměs tradiční a každý rok se opakující akce pro děti mládež, dospělé i důchodce, které jsou s oblibou navštěvovány i veřejností z okolních vesnic a širokého regionu. Máme krásný sportovní a kulturní areál, chybí však možnost pořádání akcí „pod střechou“. Sál nad Pivnicí je zatím možné používat, ale budova Pivnice je v současné době nabídnuta k prodeji a konání dalších akcí v ní je nejisté. Proto je třeba tento problém do budoucna řešit.

Pravidelně se opakující akce:

 • plesy
  • hasičský
  • sokolský
 • ostatková merenda – SDH
 • karnevaly
 • zahradní posezení – TJ SOKOL, SDH, Myslivecké sdružení
 • sousedské posezení pro důchodce – obec
 • dětský den – obec, ZŠ,MŠ , TJ SOKOL, SDH
 • pietní vzpomínka na padlé spoluobčany s posezením u táboráku - obec
 • pálení čarodějnic – SDH
 • festivaly dechových hudeb – obec, CK Hornet Tour www.hudbabezhranic.cz
 • turnaje v odbíjené
  • květen – Turnaj osvobození( s mezinárodní účastí)
  • srpen,září – odborářský turnaj
  • memoriál Oldřicha Hudose
 • pohárové soutěže hasičů – dospělých
 • pohárové soutěže hasičů – děti
 • oslavy výročí
  • 2002 – zveřejnění znaku a praporu obce
  • 2003 – 650. let obce
  • 2004 - 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
  • 2005 - 100. výročí založení TJ SOKOL
 • vítání nových občánků
 • zlaté svatby, životní jubilea starších občanů
 • přespolní běh pro děti a mládež
 • cyklistické soutěže
 • zájezdy za poznáním zajímavých míst v ČR – Český svaz žen
 • provozování lyžařského vleku, lyžařské závody pro děti, mládež i dospělé
 • "Kandahár přelez" – TJ SOKOL
 • pravidelné cvičení dětí, mládeže, dospělých, treninky v odbíjené a stolní tenis
 • besedy o cestách po cizích zemích spojené s promítáním
 • Vánoční koncerty v místním kostele a zpívání koled u vánočních stromů v obci

V oblasti péče o životní prostředí obec zvýšila počet sběrových nádob o 9. Nyní je v obci celkem 25 sběrových kontejnerů, z toho 18 na plasty a 7 na sklo. Sběr papíru provádí 2x ročně Základní škola a sběr železného šrotu provádí vždy na jaře TJ SOKOL. Pravidelně 2x ročně probíhá v obci sběr nebezpečného odpadu. TKO je odvážen z obce pravidelně každých 14 dní, odvoz plastů 1x za 14 dní, odvoz skla dle potřeby.