Krizové linky a životní situace

Kam volat když ....

Zdravotnická záchranná služba 155, 112
Záchrannou službu volejte vždy, pokud jste svědky náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu pacienta, závažného úrazu nebo děje, který zřejmě bude mít za následek úraz nebo jiné poškození zdraví. Volejte i tehdy, pokud si třeba i jen nejste jisti, zda se o takový stav nejedná. Dispečer záchranné služby, kvalifikovaný zdravotník, vám pomůže situaci posoudit a najít optimální řešení.

Hasičský záchranný sbor 150, 112
Hasiče volejte pokud hoří, pokud se stala dopravní nehoda a v havarovaných vozidlech jsou uvězněni lidé, pokud se stala dopravní nehoda a její následky mohou poškodit zdraví osob, případně životní prostředí, pokud jsou následkem živelních pohrom (voda, vítr …) ohroženy životy, majetek, životní prostředí, pokud se nemohu dostat do bytu a hrozí nebezpečí z prodlení. V bytě je dítě, starší osoba, případně je ohrožen majetek (zapnutá žehlička, vařič, atd. …), v případě nutnosti vyproštění osob z výšek, hloubek, vody, ledu apod., v případě ohrožení bodavým hmyzem, v dalších případech, kdy je ohrožen lidský život nebo zdraví.

Policie 158, 112
Vždy, došlo-li k narušení veřejného pořádku a bezpečnosti, při vzniku trestných činů a při potřebě šetření dopravních nehod nebo usměrňování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Městská policie Šumperk –
http://www.sumperk.cz/cs/mesto-sumperk/organy-mesta/mestska-policie/
583 213 000
Havárie dodávek vody – ŠPVS a.s. Šumperk (www.spvs.cz)
1239
583 317 202
Havárie dodávky elektřiny 840 850 860
Povodí řeky Moravy 541 637 111
Krizová linka pro děti 549 241 010
608 902 410
Krizová linka pro seniory 800 157 157
Krizová linka domácího násilí 251 511 313
Nemocnice Šumperk - http://www.nemocnicesumperk.cz/
Nejbližší Babybox
Adresa – Nemocnice Šumperk, Nerudova 41, Šumperk
583 331 111
Pohřební ústavy v Šumperku - http://www.zlatestranky.cz/firmy
Pečovatelské služby v Šumperku - http://www.zlatestranky.cz/firmy
Úřad práce Šumperk - http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/kop/sumperk/vm
ČOI Olomouc http://www.coi.cz/ 585 223 317
Krajská hygienická stanice Olomouc 585 719 111
Inspekce životního prostředí 585 243 410
Olomoucký kraj – krizové řízení: http://www.kr-olomoucky.cz/krizove-rizeni-cl-6.html
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje - https://www.hzscr.cz/hzs-olomouckeho-kraje.aspx
Policie ČR - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje - https://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-olk.aspx
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje - https://www.zzsol.cz/
Institut ochrany obyvatelstva - https://www.hzscr.cz/institut-ochrany-obyvatelstva.aspx
Ochrana obyvatel - https://www.ochranaobyvatel.cz/
Povodí Moravy, s.p. - http://www.pmo.cz/
Český hydrometeorologický ústav - http://portal.chmi.cz/
Ministerstvo obrany ČR - http://www.army.cz/
Ministerstvo vnitra ČR - https://www.mvcr.cz/
Ministerstvo zdravotnictví ČR - http://www.mzcr.cz/
Ministerstvo zemědělství ČR - http://www.mze.cz/
Ministerstvo životního prostředí ČR - https://www.mzp.cz/
Chytré blondýnky radí - http://krizport.firebrno.cz/navody/chytre-blondynky-radi
Záchranný kruh - https://www.zachranny-kruh.cz/