Nahlášení poruch

Nahlášení poruch

* -

Porucha Veřejného osvětlení

Oznamuji poruchu na veřejném osvětlení
v místě …. (např. č.p., u obecního úřadu).

Jméno, příjmení oznamovatele:

Porucha kanalizace:

Telefonicky
p. Laštuvička 605 142 454
p. Pavelka 721 632 424