Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Publikováno od:

18.01.2024

Publikováno do:

05.02.2024

Zodpovědná osoba:

Kateřina Homolková