Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Hrabišín

Publikováno od:

06.11.2023

Publikováno do:

17.12.2023

Zodpovědná osoba:

Kateřina Homolková

Přiložené soubory: