Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Publikováno od:

12.10.2023

Publikováno do:

30.10.2023

Zodpovědná osoba:

Kateřina Homolková