VV - oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby "I/44 Tah silnice v úseku staničení 0,000 - 21,660 Oplocení"

Publikováno od:

03.08.2022

Publikováno do:

22.08.2022

Zodpovědná osoba:

Remešová Martina