Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích - ŠPVS a.s.

Publikováno od:

29.01.2020

Publikováno do:

14.02.2020

Zodpovědná osoba:

Kamila Čelovská