Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Publikováno od:

27.12.2023

Publikováno do:

11.01.2024

Zodpovědná osoba:

Kateřina Homolková