Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Publikováno od:

17.02.2023

Publikováno do:

06.03.2023

Zodpovědná osoba:

Kateřina Homolková