Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Publikováno od:

06.05.2020

Publikováno do:

22.05.2020

Zodpovědná osoba:

Kamila Čelovská