VV - opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu silnice č. I/11 a I/44 v územním obvodu okresu Šumperk

Publikováno od:

08.08.2022

Publikováno do:

24.08.2022

Zodpovědná osoba:

Martina Remešová