Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby podzemní vedení veřejné telekomunikační sítě "FTTH - Dolní Studénky - MICROTRENCHING DOSUM 1"

Publikováno od:

25.11.2022

Publikováno do:

13.12.2022

Zodpovědná osoba:

Martina Remešová