Veřejná vyhláška - o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek

Publikováno od:

02.06.2021

Publikováno do:

18.06.2021

Zodpovědná osoba:

Kamila Čelovská