Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Publikováno od:

01.07.2022

Publikováno do:

12.08.2022

Zodpovědná osoba:

Martina Remešová