Oznámení zahájení územního řízení - přípojka optického kabelu (CETIN a.s.)

Publikováno od:

27.04.2021

Publikováno do:

13.05.2021

Zodpovědná osoba:

Kamila Čelovská