Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Publikováno od:

11.03.2020

Publikováno do:

27.03.2020

Zodpovědná osoba:

Kamila Čelovská