Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Publikováno od:

10.04.2024

Publikováno do:

25.04.2024

Zodpovědná osoba:

Kateřina Homolková