VV - Záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek

Publikováno od:

22.09.2021

Publikováno do:

22.10.2021

Zodpovědná osoba:

Martina Remešová