Veřejná vyhláška - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 2 územního plánu Bludov (k.ú. Bludov

Publikováno od:

21.08.2019

Publikováno do:

06.09.2019

Zodpovědná osoba:

Kamila Čelovská