Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Publikováno od:

17.01.2022

Publikováno do:

02.02.2022

Zodpovědná osoba:

Martina Remešová