Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Publikováno od:

20.12.2022

Publikováno do:

05.01.2023

Zodpovědná osoba:

Bc. Martina Remešová