MěÚ Šumperk - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání upraveného návrhu Územního plánu Dolní Studénky

Publikováno od:

22.01.2020

Publikováno do:

07.02.2020

Zodpovědná osoba:

Kamila Čelovská