Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Publikováno od:

07.03.2023

Publikováno do:

23.03.2023

Zodpovědná osoba:

Kateřina Homolková