Veřejná vyhláška - o zveřejnění návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Ol. kraje

Publikováno od:

14.02.2023

Publikováno do:

16.03.2023

Zodpovědná osoba:

Kateřina Homolková

Přiložené soubory: