MěÚ Šumperk - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Sudkov

Publikováno od:

16.01.2017

Publikováno do:

16.01.2018

Zodpovědná osoba:

-

Přiložené soubory: