Veřejná vyhláška -opatření obecné povahy - STRABAG - přechodná úprava provozu na pozemních komunkacích

Publikováno od:

17.02.2020

Publikováno do:

04.03.2020

Zodpovědná osoba:

Kamila Čelovská