Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu a pozemních komunikacích - Správa silnic Olomouckého kraje

Publikováno od:

09.01.2020

Publikováno do:

27.01.2020

Zodpovědná osoba:

Kamila Čelovská