Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Publikováno od:

23.10.2019

Publikováno do:

08.11.2019

Zodpovědná osoba:

Kamila Čelovská