VV - Oznámení o vydání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje

Publikováno od:

07.10.2022

Publikováno do:

25.10.2022

Zodpovědná osoba:

Martina Remešová