Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

Publikováno od:

28.01.2022

Publikováno do:

14.01.2022

Zodpovědná osoba:

Martina Remešová

Přiložené soubory: