Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Publikováno od:

29.11.2022

Publikováno do:

15.12.2022

Zodpovědná osoba:

Bc. Martina Remešová