Územní rozhodnutí "I/44 tah silnice v úseku staničení - Oplocení"

Publikováno od:

03.10.2022

Publikováno do:

19.10.2022

Zodpovědná osoba:

Martina Remešová