Obecní byty k pronájmu

Žádost o přidělení obecního bytu - odkaz

Vyplněnou žádost zašlete e-mailem na adresu obce.