Rodinné centrum Vikýrek, z.s.

Rodinné centrum VIKÝREK, z. s. je otevřený prostor pro setkávání dětí, rodičů a prarodičů celého regionu Údolí Desné a města Šumperk.

Nabízí prostor všem, kteří chtějí poznat sami sebe a souvislosti života. Ženám, které si váží svého ženství a které chtějí vědomě prožít těhotenství a přirozeně porodit. Rodičům, kteří touží po dětech, i těm, co děti již mají. Těm, kteří věří v přirozené rodičovství a že děti jsou základem budoucnosti světa. Děti zde mají možnost poznávat své vrstevníky, hrát si, zpívat a objevovat svět.

Rodinné centrum Vikýrek z.s. založilo občanské sdružení Přátelé KOPRETIN o.s. Vikýřovice. Jde o neziskovou organizaci, jejímž posláním je prostřednictvím přátelského setkávání nabízet veřejnosti kulturní, společenské, vzdělávací, rozvojové a sportovní akce pro rodiny s dětmi.
Od roku 2021 rozšířilo své pole působnosti i o prostory na zámku Třemešek u Dolních Studének.

Naše aktivity

 • Pravidelné kroužky pro děti i rodiče - např. kluby rodičů dětí ve věku 0-3 roky, kroužek vaření, pečení, tvoření pro děti,cvičení, angličtina pro děti
 • Besedy, přednášky a kurzy pro dospělé na témata týkající se těhotenství, porodu, výchovy, partnerského soužití, rodiny apod.,
 • Akce pro veřejnost - kulturní, společenské, tvořivé a sportovní akce pro děti, dospělé i rodiny.
 • Tábory pro děti (příměstské i pobytové), každoročně máme připravenu pestrou nabídku tématických táborů
 • Poradny - Psychologická poradna, Logopedická poradna, Výživová poradna, Poradna pro ženy, Poradna péče o dítě a v neposlední řadě i Setkávání budoucích rodičů s tématikou předporodní přípravy
 • Půjčovny
  - Dětských atrakcí (skákací hrady, párty stan, hry, kuličkový bazének atd.,)
  - Pomůcek pro miminka (např. monitor dechu, chůvička, odsávačka atd. )
  - Knih (knihy na téma těhotenství, porodu, výchovy, přístupu k životu atd.)

To nejpodstatnější v našem RC Vikýrek z.s. je, že můžete přijít, popovídat si, odreagovat se, získat zkušenost, vědomosti, nové poznatky, energii, jiný pohled a vlídná slova. Nejsme jen organizátory akcí a půjčovateli věcí. Jsme především, ženy a maminky, které nabízejí vstřícnost, zkušenost, radost ze života a pomoc.

Web: www.vikyrek.cz
Facebook: www.facebook.com/rcvikyrek
Instagram: www.instagram.com/rcvikyrek
Fotogalerie: www.zonerama.com/Vikyrek