Komunitní centrum

Více z nabídky našich akcí naleznete na webových stránkách:
www.zsmsdolnistudenky.cz

Foto z akcí:
https://www.zsmsdolnistudenky.cz/fotogalerie/komunitni-skola