Rozvoj a stavební investice

Projekt
KOMUNITNÍ CENTRUM NA ZÁMKU TŘEMEŠEK
je spolufinancován Evropskou unií.

Reg. číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_0005722
Celkové způsobilé výdaje: 15 990 823,40 Kč
Dotace: 14 391 741, 06 Kč
Vlastní zdroje: 1 599 082,34 Kč

Předmětem projektu je částečná rekonstrukce zámku Třemešek na komunitní centrum. V komunitním centru budou pořádány kulturní, sportovní a vzdělávací akce a zázemí zde naleznou rovněž zájmové spolky.