Český svaz žen

  • Předsedkyně: Helena Macková
  • sdružuje ženy z obce
  • pořádá jednodenní poznávací zájezdy pro občany obce po ČR i do sousedních zemí (2006 - Brno a okolí, 2007 - Krakov a Wieliczka)
  • organizuje besedy s cestovatelskou tématikou
  • pravidelná posezení žen – důchodkyň – 2x za měsíc (první a poslední úterý v měsíci)
  • organizuje návštěvy divadelních představení, pomoc při zajištění organizace různých společenských akcí (vítání nových občánků, blahopřání jubilantům, sousedská posezení pro důchodce)