Záměr obce na prodej pozemku parc. č. 588/3

Publikováno od:

28.02.2023

Publikováno do:

31.03.2023

Zodpovědná osoba:

Kateřina Homolková