Záměr obce na prodej pozemku parc. č. 575/2

Publikováno od:

25.05.2023

Publikováno do:

09.06.2023

Zodpovědná osoba:

Kateřina Homolková

Přiložené soubory: