Záměr bezúplatně převést vymezené nebytové prostory Zámku Třemešek

Publikováno od:

20.09.2019

Publikováno do:

09.10.2019

Zodpovědná osoba:

Kamila Čelovská