Stanovení minimálního počtu členů OVK

Publikováno od:

06.08.2021

Publikováno do:

10.10.2021

Zodpovědná osoba:

Kamila Růžičková