Oznámení o době a místě konání voleb

Publikováno od:

16.09.2020

Publikováno do:

04.10.2020

Zodpovědná osoba:

Kamila Růžičková