Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Publikováno od:

23.08.2021

Publikováno do:

10.10.2021

Zodpovědná osoba:

Kamila Růžičková

Přiložené soubory: